Skupština OMH u Belom Manastiru

Predsjedništvo Ogranka na sjednici održanoj dana 2. ožujka 2018. godine donijelo odluku o sazivanju redovne Skupštine Ogranka koja će se održati dana 20. ožujka 2018. godine (utorak), u Etnološkom centru baranjske baštine, Kralja Tomislava 70, Beli Manastir, s početkom u 18 sati.

Predloženi drevni red sjednice:

  1. Izbor Radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
  2. Izvješće o radu Ogranka u 2017. godini,
  3. Financijsko izvješće za 2017. godini,
  4. Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godini,
  5. Plan rada i financijski plan za 2018. godinu,
  6. Izbor zamjenskog člana Predsjedništva i Tajnika Ogranka,
  7. Razno.