Kvadratne permutacije

Na 24. slavonskom biennalu koje koje nosi naziv “Jednom jedan putnik” i održava se u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, među izloženim autorima se nalazi i rad Gorana Kujundžića – člana Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru, docenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. On je predstavljen crtežom pod nazivom Kvadratne permutacije. Rad je nastao u okviru doktorskog istraživanja te prezentira dio rezultata tog istraživanja. Podsjećamo čitatelje da su radove Gorana Kujundžića (u ciklusu Permutacije) mogli vidjeti u veljači 2014. godine u galeriji kino dvorane u Belom Manstiru u organizaciji Centra za kulturu Grada Belog Manastira i Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru.Continue reading