Izborna Skupština OMH u Belom Manastiru

Predsjedništvo Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru donijelo je odluku o sazivanju redovite, izborne Skupštine Ogranka koja će se održati dana 12. travnja 2019. godine (petak), s početkom u 17.30 sati, u Etnološkom centru baranjske baštine, Kralja Tomislava 70, Beli Manastir.

Predloženi drevni red sjednice:

 1. Prihvaćanje Poslovnika o radu Skupštine,
 2. Izbor Radnog predsjedništva,
 3. Izbor Provjerbenog odbora,
 4. Izbor Izbornog odbora,
 5. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika,
 6. Izvještaj Provjerbenog odbora o broju prisutnih članova Ogranka,
 7. Pozdravne riječi predsjednika Ogranka i gostiju
 8. Izvještaj predsjednika Ogranka o radu u 2018. godini s osvrtom na razdoblje 2015. – 2019.
 9. Financijsko izvješće za 2018. godinu,
 10. Izvještaj Nadzornog odbora za 2018. godinu,
 11. Kandidiranje za upravna tijela Ogranka
 12. Izbori i proglašenje rezultata izbora
 13. Prijedlog programa rada Ogranka za mandatno razdoblje 2019. – 2023.,
 14. Prijedlog financijskog plana za 2019. godinu,
 15. Različito.