Goran Kujundžić izlaže
na 24. slavonskom biennalu

Kvadratne permutacije

Na 24. slavonskom biennalu koje koje nosi naziv “Jednom jedan putnik” i održava se u Muzeju likovnih umjetnosti u Osijeku, među izloženim autorima se nalazi i rad Gorana Kujundžića – člana Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru, docenta na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. On je predstavljen crtežom pod nazivom Kvadratne permutacije. Rad je nastao u okviru doktorskog istraživanja te prezentira dio rezultata tog istraživanja. Podsjećamo čitatelje da su radove Gorana Kujundžića (u ciklusu Permutacije) mogli vidjeti u veljači 2014. godine u galeriji kino dvorane u Belom Manstiru u organizaciji Centra za kulturu Grada Belog Manastira i Ogranka Matice hrvatske u Belom Manastiru.

Slavonski biennale je skupna žirirana izložba koja predstavlja suvremenu vizualnu umjetnost, a uz Gorana Kujundžića  ove godine radove izlažu: Atila Adam, Josip Alebić, Gildo Bavčević, Vesna Gašparić, Katarina Ivanišin Kardum, Đorđe Jandrić, Helena Janečić, Lana Ključarić, Mario Kolarić, Davor Konjikušić, Kristina Marić, Ines Matijević Cakić, Monika Meglić, Kata Mijatović, Marija Mikulić Bošnjak, Petra Mrša, Stipe Odak, Neven Petrović, Ivana Pegan Baće, Miroslav Pišonić, Igor Ruf, Iva Simčić, Nikolina Starčević, Krunoslav Stipešević, Bojan Stojčić, Dubravko Sertić, Marko Vojnić Gin i Nataša Vuković. Radovi će biti dostupni posjetiteljima Muzeja likovnih umjetnosti u Osijeku do konca veljače.